→Què som?

Sóm una entitat sense ànim de lucre dedicada a ajudar a la gent gran sense recursos o amb recursos mínims.

 

→Què fem?

Arribem allà on els serveis socials o les altres entitats de caire social no poden arribar.

Ajudem a la gent gran amb pocs recursos a viure aquesta etapa de la seva vida amb diginitat i amb il·lusió per seguir endavant.

 

→Com?

Oferim un àpat  GRATUÏT calent complet al dia (primer plat, segon plat, postres i pa).

Ajudem a la neteja de la llar d'aquestes persones GRATUÏT.

Relitzem gestions per a ells GRATUÏT.

Una vellesa amb dignitat

►Qui sóm

Som un grup de voluntaris que, des de fa un parell d'anys, treballem per millorar la qualitat de vida de la gent gran sense recursos.


Tal i com diuen les nostres sigles:


A  d'Alimentació: donem de menjar a gent gran que no pot permetre's el luxe de tenir un àpat calent al dia per falta de recursos.

S  de Seguretat: els ajudem a millorar el seu benestar, la seva independència, que es sentin útils i segurs en aquesta societat.

I   d'Implicació: implicar-nos en que aquesta gent pugui viure la seva vellesa en total dignitat, autonomia i sense cap mancança

F   de Familiaritat: entre tots fem que aquesta gent es senti com si fos membre d'una família, no sols la part material sinó també la part humana i de recolzament.

 

LA NOSTRA RAÓ DE SER

 

Actualment a la nostra societat hi ha un col.lectiu de persones que formen part del grup anomenat "POBRESA INVISIBLE".

 

>Qui són?

     ►Són les persones majors de 70 anys, amb pensionsd'entre 300€/500€ o menys, les quals degut a la manca de recursos i l'augment del cost de la vida no poden fer front a les necessitats bàsiques diàries, donat que la major part o bé tenen que ajudar als fills (els quals estan en situació d'atur ) o bé són gent sense família.

 

 >Què significa?

      ►Que el risc d'exclusió social és més present en aquest col.lectiu donat que les situacions de vulnerabilitat social s'han accentuat.

 

 

COM ACTUEM DAVANT D'AQUESTES SITUACIONS

 

  ►La nostra tasca consisteix en donar suport, tendresa i calidesa als nostres grans per a que se sentin VALORATS, INTEGRATS I ESTIMATS.

 

GRATUÏTAMENT:
 ╔Se'ls hi porta el menjar a casa seva que consisteix en: esmorzar, dinar i sopar.
 ╠ Se'ls hi fa la neteja de la llar.
 ╠Se'ls ajuda en la seva higiene diària.
 ╚Se'ls acompanya i se'ls escolta.


 
    ► Intentem cobrir totes i cada una de les parts de la vida quotidiana, fomentant la màxima autonomia i permanència en el seu domicili habitual, per tal de no desvincularlos del seu entorn.

 

 

Estatuts

A.S.I.F  té com a objectiu principal desenvolupar el treball social, a més de promoure i gestionar serveis socials, educacionals, psicològics, psiquiàtrics, geriàtrics i d’assistència i benestar social.

 

Reglament de règim intern

 A.S.I.F  està format per socis i sòcies professionals de l’entitat o vinculats al món de l’acció social., i persones contractades per l´entitat

Formar part de A.S.I.F significa pertànyer a una organització líder del sector del benestar social, compromesa a millorar la qualitat de vida de les persones que atenem. Ho fem a través de centres, serveis i projectes innovadors en l’àmbit de la intervenció social.
Busquem professionals amb diferents habilitats i personalitats que vulguin formar part d’aquest compromís de l’entitat, per treballar junts en pro d’una societat més equilibrada.

Fes-nos arribar el teu CV a través del portal del candidat.

a.s.i.f compta amb  persones voluntàries que col·laboren en diferents àrees i tasques: des de l’atenció directa a persones que viuen en situacions vulnerables, fins a donar un cop de mà amb les tasques administratives, oferir cursos , etc.

 

DADES ECONÒMIQUES

Per garantir la sostenibilitat i la transparència de A.S.I.F, es realitza un seguiment constat del pressupost. S’apliquen polítiques de control de gestió econòmica per a l’avaluació i la autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

 

MISSIÓ

Ser una entitat líder en l’atenció de persones en situacions de dificultat, per tal que elles i les seves famílies gaudeixin d’una vida plena en un entorn just i sostenible.